4 àrees al servei de la ciutadania Imprimeix

ÀREA DE TEATRE

              Companyia Enric Borràs, Escola de Teatre

ÀREA DE CULTURA

              Cursos de funky i hip hop, tai-txí, balls de saló, dansa del ventre.

              Espectacles, Veure el món per un forat. 

ÀREA INFANTIL

               Grup Xarxa Sant Feliu, cicle d'espectacles familiars.

ÀREA DE GESTIÓ

               Secretaria, lloguer de sales, gestió de socis, servei de bar.

                    Horari de secretaria: dimarts, dimecres, dijous de 11 a 13h