Què fem? Imprimeix

 L'Associació, com a tal, té l'objectiu ben conegut d'ajudar a convertir en pregària les accions de cada dia. Els associats fan l'oferiment d'obres diari en ordre a fer-ne ofrena de la pròpia vida a Déu, bo i afegint-hi cada mes dues intencions aprovades pel Sant Pare: una de general i una altra de missional. Tot això amb la consagració al Sagrat Cor de Jesús. Per això es considerà propi de l'Apostolat de l'Oració realçar les festes del Sagrat Cor i Crist Rei.