Zeladores Imprimeix

Isabel Miranda
Maria Teresa Amigó
Montserrat Prats
Anna Codina
Magda Grané
Angelina Oliveras
Antonia Juvanteny
Josefina Nogués
Mercè Edo
Dolors Castelló
Teresa Gres
Rosario Serrano
Àngels Cedó
Josep Maria Mallol