Què fem? Imprimeix

Recessos trimestrals al Santuari del Miracle dirigits pels monjos de Montserrat que venen al Miracle.

Festes dels Sants que són la nostra Festa Major.

Al Miracle ens acceptaren amb molt d’interés posar els nostres recessos com activitat pròpia i així els publiciten en els seus programes.

També en donen coneixement els fulls dominicals de Barcelona, Solsona i Vic i Catalunya Cristiana.

Actualment tenim 135 vidus i vidues de 74 pobles de Catalunya i Andorra, des de Figueres a Reus.

El nostre punt d'unió és el nostre Butlletí que a més d'informar de les nostres activitats, posa resums i conferències de recessos escrits que ens ajuden a aprofundir en els nostres ideals. Té una tirada de 2000 exemplars.