Què fem? Imprimeix

Funcionem per cursos acadèmics i per cada curs tenim un tema concret, que mes a mes anem estudiant per tal d’enriquir la nostre fe i la nostre manera de ser com a cristians, com a parella, com a pares i com a membres d’una comunitat Parroquial o inclus adquirint compromisos en la vida política de la Ciutat.

Són trobades mensuals en les diferents llars dels membres de l’equip, que moltes vegades es al meteix temps llar animadora i llar acollidora. La reunió es prepara dies avants amb els responsables del Equip i la durada de la reunió, inclòs l’àpat, pot ser de 3 a 4 hores.

Dins la reunió, hi ha un temps de pregària i reflexió sobre un tema, normalment del Nou Testament, una pregària personal i un intercanvi d'intencions perquè els altres membres de l'Equip preguin per la teva necessitat o acció de gràcies.

 

Fem els nostres comentaris sobre el desenvolupament de les nostres vides i de la nostres famílies, sense arribar a ser una veritable revisió de vida.

 

Participem en les trobades que el Moviment organitza, sigui a nivell comarcal o a nivell de Catalunya.