DECÀLEG DE LA PARELLA Imprimeix Correu electrònic

10 ASPECTES POSITIUS Smile  I NEGATIUS FrownPER LA PARELLA

 1. Smile Bona comunicació i diàleg.

Frown Pensar que l’altre no t’aportarà rés perquè el coneixes prou i no trauràs l’aigua clara. No deixar que s’expressi. 

2. Smile Esforç d’adaptació mutu.

Frown Voler continuar fent les coses a la nostra manera, com si l’altre no estigués present.

3. Smile Comprensió i acceptació de les limitacions de l’altre.

Frown Recriminar contínuament la postura de l’altre.

4. SmileSorprendre a l’altre. Que no esperi sempre de tu una resposta previsible.

Frown Caure en la rutina de la relació. Posar "etiquetes" a la nostra parella.

5. Smile Buscar temps i espais per compartir i apropar postures en temes importants (fills, família, amics i estil de vida).

Frown No pensar en el que preocupa a l’altre, dedicant temps a assumptes propis o menors.

6. Smile En cas de tenir problemes, deixar de banda altres compromisos i/o relacions, per a poder estar amb la parella.

Frown Confiar a altres persones els problemes importants, en comptes de fer-ho amb la parella.

7. Smile Donar importància als hobbies de l’altre, intentant participar amb les activitats que li agradin.

Frown Menysprear els hobbies de l’altre o manifestar gelosia pels mateixos.

8. Smile Col·laborar amb els seus projectes i/o il·lusions, donant idees que els poden millorar.

Frown Deixar que l’altre faci tota la feina de portar endavant una iniciativa, perquè ha estat idea seva.

9. Smile Valorar les seves opinions de manera positiva

Frown No saber escoltar i rebutjar les postures de l’altre.

10. SmileAgrair i elogiar l’altre. Ser afectuós i detallista.

Frown No expressar elogis per la dedicació de l’altre. Ser poc sensible i esquerp.