Catequesi Centre Imprimeix Correu electrònic

     La catequesi de la Parroquia de Sant Llorenç està estructurada en diferents grups dieferenciats segons l’edat dels infants i les necessitats específiques de cada nivell de desenvolupament on es trobin.

      La catequesi d’infants comprèn bàsicament els nens i nenes entre els 7 i els 9 anys, i abarca la formació bàsica, específica dels sagraments d’iniciació cristiana, tot fent especial èmfasi en la preparació per a la Primera Comunió.

      Tenim uns 350 nens repartits entre la Capella Nord i els locals de la Parròquia de Sant Llorenç i seguim el programa i la metodologia proposades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes.

La Catequesi que s’imparteix als locals parroquials, es fa els dilluns, dimarts i dimecres de 18 a 19 h.

Comptem amb una quarantena de catequistes.

El principal objectiu de la catequesi d’infants consisteix en incorporar a la vida familiar dels nens l’amor de Déu Pare i la companyia i amor de Jesucrist. Que el missatge evangèlic sigui tan habitual en la seva vida com ho és l’amor de la família i l’entorn . Que puguin créixer recolzats en l’amor de Déu Pare,que mai no ens deixa, i de Maria que com a Mare de Cel que ens és, vetlla sempre per tots nosaltres.

Igual com els nens des del seu naixement, creen lligams afectius amb els pares i van incorporant-hi la resta de la família, i successivament l’entorn escolar, de veïnatge i altres de més amplis, així mateix és bo que incorporin a la seva vida el lligam afectiu amb Déu,en la persona de Jesucrist. I tot plegat ho volem assolir per mitjà de l’estimació i afecte de l’equip de catequistes i de tota la Parròquia que els acull a ells i a les seves famílies.

La catequesi d’infants esdevé idefectiblement catequesi familiar, ja que és l’entorn immediat dels nostres nens el que determina que la llavor de la fe pugui germinar en un ambient propici. És per tot plegat que la tasca d’acolliment i evangelització a la família que ens du l’infant a catequesi, la que determinarà el futur de la catequesi.

Cal que comptem doncs, amb l’ajut i el suport de tota la comunitat parroquial i eclesial.