Catequesi Nord Imprimeix Correu electrònic

1. Qui som?

Catequesi d’Infants de Primera Comunió del sector CAPELLA NORD

  • Breu història:

Aquest any farà aproximadament 30 anys de catequesi d’infants de Primera Comunió i postcomunió.

Actualment el treball es centra en els infants de Primera Comunió

2. Què fem?

La Catequesi la realitzem en els baixos de la Residència de les RRMM (Religioses Mercedàries Missioneres) al C/ Brugaroles, s’utilitzen 6 sales dilluns i dimarts de 17 a 19h

  • Qui ho fem?

Un equip d’onze cateq uistes que pertanyen a la Parròquia de Sant Llorenç coordinats per la Gna. Eloisa Tamayo (RMM)

  • A qui va adreçat

A nens de Primera Comunió. De Primer curs hi ha sis grups d’edats diverses i de Segon, uns altres sis.

3. Per què?

Perquè volem donar a conèixer Jesús i el seu missatge, perquè els ajudi a créixer com a persones

Treballem perquè participin i visquin el sagrament de l’Eucaristia i s’incorporin a la vida de la Comunitat cristiana i de la Parròquia

  • Què aportem a la nostra comunitat i a la societat?

Persones que visquin la seva fe en la comunitat i que en siguin petites llavors d’un món millor, com Jesús vol.

4. Reptes i signes d’esperança

  • Reptes

Cada cop més manca e formació religiosa per part dels pares, que els pares desconeixen el sentit del que és la comunió, falta de comprimís de participar en l’Eucaristia

  • Signes d'esperança

Que hi ha un equip de persones voluntàries que no defalleix en el seu treball, que es forma , que busca nous recursos (videos, activitats…) i la recompensa del treball que puposa l’existència dels grups d’infants de Primera Comunió.