Hospitalàries
Germanes Hospitalàries Imprimeix Correu electrònic

DSCF0001.JPG (69529 bytes)

Des de la seva fundació, la Congregació ha tingut entre les seves objectius proporcionar als malalts i persones acollides en els seus centres una oferta de salut integral que inclogui els aspectes físics, psíquics, socials i espirituals amb un caràcter eminentment humanizador, amb qualitat de tracte i respecte als drets de la persona.

La Congregació de Germanes Hospitalàries, ha estat donant testimoniatge durant més d'un segle del seu compromís principalment amb els malalts mentals així com amb persones afectades d'altres patologies.

Dintre de la xarxa hospitalària de la Congregació existeix una diversitat de serveis amb unes determinades funcions segons l'objectiu que es desitja cobrir.

L'any 1949, el Sr. Carlos Fargas, va fer donació a la Congregació de Germanes Hospitalàries del S.C. de Jesús, de la finca Pins d’Or,, dintre de la qual es troba una casa construïda per la família Fargas Bonell en 1932.

A l'octubre de 1993, el Servei Català de la Salut resectoriza l'assistència psiquiàtrica. El Centre Neuropsiquiàtric "Sagrat Cor" de Martorell, propietat de les Germanes Hospitalàries, es fa càrrec del Subsector Sanitari de Sant Feliu de Llobregat.

Per aquesta raó, davant el canvi que ha experimentat l'assistència psiquiàtrica en els últims anys i les espectativas de futur, les Hnas. Hospitalàries, amb el seu constant esforç de millorar la qualitat assistencial i d'adequar-se a les necessitats de la població, proposen al Servei Català de la Salut: destinar la finca Pins d’Or a crear un conjunt de dispositius assistencials en salut mental, per a poder donar una assistència psiquiàtrica integral i diferenciada.

Després de donar-nos el Vº Bº el Servei Català de la Salut, al gener de l'any 1993, es comencen les obres de remodelació de la casa i a l'octubre podem presentar ja com una realitat tres equipaments assistencials en salut mental: un Centre de Dia, un Centre de Salut Mental d'Adults i un Hospital de Dia Psicogeriátrico, concertats els tres pel Servei Català de la Salut.

 Les Germanes Hospitalàries els posen al servei de la comunitat, complint d'aquesta forma la voluntat de qui ens donó la finca. Aquest conjunt de dispositius és nomenat "Serveis de Salut Mental Pins d’Or.

 

CENTRE DE SALUT MENTAL D'ADULTS

Es tracta d'un dispositiu assistencial destinat a parar esment ambulatoria especialitzada en psiquiatria i salut mental donant suport a l'atenció primària de salut. També desenvolupa treballs de prevenció de la malaltia i de promoció de la salut.

El seu objectiu és oferir una atenció integral a l'usuari basada en el model bio-psico-social.

És atès per un equip multicisciplinar que farà intervencions farmacológicas, psicoterapéuticas i socials en les modalitats individual, de grup i familiar. Aquest equipament se situa en la planta semisótano de la casa i ocupa una superfície de 160 m2 .

CENTRE DE DIA DE SALUT MENTAL

És un equipament assistencial destinat a donar una atenció rehabilitadora específica. El seu objectiu és aconseguir la rehabilitació psicosocial d'aquelles persones amb trastorns mentals greus que conservin un cert grau d'autonomia i d'estabilitat i que no presentin situacions agudes de descompensacions.

És un recurs assistencial bàsicament relacional i terapèutic que pretén que l'usuari mantingui les relacions amb el seu mig soci-familiar.

També aquest equipament està atès per un equip multidisciplinar que duu a terme un conjunt divers d'activitats per a aconseguir l'objectiu assenyalat.

Se situa a l'entrada de la finca en una edificació de 100 m2 i disposa de 20 places.

HOSPITAL DE DIA SOCIOSANITARI

És un recurs assistencial amb la finalitat de donar, durant el dia, atenció de manteniment i de rehabilitació a persones majors afectades per trastorns psíquics. L'objectiu és facilitar el poder estar en el seu entorn familiar i social i amb el millor nivell funcional i de qualitat de vida.

Els serveis que es posen a la disposició del malalt són: Tractaments rehabilitadores. -Canalització de l'assistència mèdica, psíquica o física. -Atencions sanitàries generals. -Alimentació adequada.

Està establert un pla setmanal d'activitats dirigides unes al malalt, altres a la família i altres orientades a l'equip terapèutic multidisciplinario.

L'Hospital de Dia Sociosanitario ocupa tota la planta i part del primer pis de la casa, amb una extensió de 390 m2. i disposa de 30 places.

L'horari és de les 8 del matí a les 6,30 de la tarda. De dilluns a divendres.

Descrit quant antecedeix, tornem a l'any 1.995, quan la Comunitat de Germanes s'instal·la en el Centre seguint el programa de l'atenció hospitalària, però completant l'ideal marcat d'expandir el nostre Carisma, visitant malalts en els seus domicilis i ajudant a les parròquies. Es col·laborava en una d'elles amb un grup de joves en Catequesis. També prestant serveis, ja en el Centre, ja fent visites i acompanyant pacients fora del mateix.

De la Comunitat del Bon Salvador, una religiosa ens demana ajuda per a formar dos grups: un de vida ascendent i altre de Sres. Majors "per a col·laborar i compartir" en la Parròquia de San Juan Bautista. Els acceptem i passat un temps, s'uneix a nosaltres altra Hna. Mercedaria, amb la qual cosa, som tres Religioses de diferents Congregacions que col·laborem amb el grup de Sres. majors en el poble i la Parròquia.

 

CLUB SOCIAL "NOU CAMI" A SANT FELIU DE LLOBREGAT

Funciona des de l'any 1996.

Nou Camí és una fundació beneficosocial promoguda per la Congregació de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor  de Jesús. Està aprovada per la Generalitat de Catalunya i el patronat ho formen un grup divers de professionals.

Va néixer amb un objectiu molt específic: Ajudar a tot tipus de malalts mentals i disminuïts psíquics. La Fundació Nou Camí pretén que l'ajuda al malalt mental estigui inspirada en una comprensió comunitària de l'assistència al malalt mental i per extensió, a qualsevol tipus de malalt.

Els recusos creats per la fundació Nou Cami són el Club Social i el Psicoteléfono.

Què és el Club Social?

És un recurs dintre de la Xarxa de Salut Mental, destinat a:

Fomentar els nivells d'autonomia en els aspectes relacionales.

Facilitar i donar suport la comunicació de les persones ateses en el seu entorn social.

Crear una dinàmica de grup que afavoreixi una ocupació estructurada del temps lliure de l'usuari.

Què fem?

Visites d'àmbit cultural a museus, exposicions diverses, monuments, etc.

Sortides de carcter lúdic: platja, piscina, cinema, etc.

Tertúlies i cinefòrum.

Assistència a actes populars: festes, concursos, fires, etc

Ludoteca

Tallers i altres activitats

Com funciona?

De dilluns a dissabtes de 16 a 20 h. Els diumenges durant el matí.

Les activitats que es programen fora de l'espai del Club poden tenir altres horaris.

Les activitats i la marxa del Club és programada i es revisen des de l'Assemblea d'usuaris, que es reunen cada mes i mig

On el podem trobar?

En Sant Feliu de Llobregat

C/ Joan XXIII, 5, Baixos

 Tel. 93.685.58.07

 

PSICOTELÈFON

El psicotelèfon és un telèfon d'ajuda que ha creat la Fundació Nou Camí. És una ajuda especialitzada a totes les persones afectades directa o indirectament per la problemàtica de la salut mental; també per a uns altres, que per qualsevol circumstància tenen afectat el seu equilibri psicològic i mental. El psicotelèfon funciona de dilluns a divendres des de les 8 del matí fins a les 8 de la tarda.

 

Canonització del nostre Fundador Sant Benet Menni

Sant Benet Menni va ser un Profeta de l'Hospitalitat. Neix a Milà (Itàlia) el dia 11 de març de 1841. El dolor de la guerra i l'exemple dels Gns. de San Juan de Déu desperten en ell la vocació hospitalària. ALS 19 anys ingressa en el Noviciat d'aquesta Ordre.

El 1867, amb la benedicció del Papa Pius IX, és enviat a Espanya a restaurar la seva pròpia Ordre. Fa florir la mateixa també a Portugal i Mèxic.

Seduït per l'amor misericordiós de Déu, gasta la seva vida en favor dels malalts mentals per al servei dels quals funda la Congregació de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, en Ciempozuelos Madrid, l'any 1881.

Al costat de l'amor i l'admiració per part de molts, va experimentar el sofriment, la incomprensió i la calúmnia, que li van acompanyar fins a la seva mort en Dinán (França), el dia 24 d'abril de 1914.

A les portes del Tercer Mil·lenni de la Redempció, en la celebració litúrgica de Crist Rei (21 de Novembre de 1999), el Papa Joan Pau II el canonitza, proposant-lo com model a l'Església Universal.

El reconeixement eclesial públic de la santedat de Benito Menni és un desafiament per a les Germanes Hospitalàries per ell fundades, per als Germans del seu Ordre i per a quants estem compromesos en la missió hospitalària: un desafiament a seguir el seu exemple de dedicació total i arriscada al servei de l'evangeli de la misericòrdia, una provocació a la fidelitat dinàmica i creativa al carisma de l'Hospitalitat.

Última revió: 19 març 2005