Economia
Què fa? Imprimeix Correu electrònic

 Aquesta comissió la formen 6 persones, i està presidida pel rector.

Dues persones són les encarregades dels temes econòmics i les altres quatre dels temes de manteniment i obres; i quan fa falta, hi ha diferents col·laboradors que ens donen un cop de mà.

La comissió té dos objectius primordials: per una banda, controlar els diners que entren i les despeses que genera la Parròquia, i per una altra, vetllar per la conservació i l'adquisició dels bens de la Parròquia.

Actualment, també ha assumit la gestió del 50% de les despeses de manteniment de la Catedral, juntament amb el Bisbat, que es fa càrrec de l'altre 50%.