Què fem? Imprimeix

        La Parròquia es fa present a totes les residències de la tercera edat de la nostra ciutat i els residents són atesos   espiritualment.

 

        Mn. Vicenç Royo visita els malalts de la parròquia que demanen assistència espiritual.


Les residències del Carme i de Santa Teresa són ateses per les mateixes religioses que les regenten, amb la col·laboració de diferents mossens.

A les residències Falguera i Fundació Mediterrània hi va l’equip abans esmentat. Esporàdicament s’hi celebra l’Eucaristia o només la Paraula.

Les direccions d’aquests centre acullen de bon grat aquest servei de la parròquia i hi col·laboren en la mesura que fa falta.